Esko Takes Season Opener, 50-44

Eskomos defeated Cloquet at home Tuesday night